24-05: Vergeten Leger in Doorn

een vaak onderbelicht stuk geschiedenis: de roerige overgang van Nederlands-Indië naar Indonesië in de periode 1945-1950. Hier zette Nederland meer dan 120.000 militairen in om “Orde en Vrede” te brengen in een conflict wat uitmondde in een lange, zware guerrillastrijd. De bekendste operaties waren de ‘Politionele Acties’. Hoewel deze in militair opzicht een groot succes waren moest Nederland onder internationale druk toch op 27 december 1949 de soevereiniteit overdragen en was de Republiek Indonesië een feit. 

De hoofduitbeelding van de werkgroep is de Derde Infanterie Brigadegroep van de C-Divisie ‘7 December’ tijdens de eerste Politionele Actie. Naast deze hoofduitbeelding is de werkgroep ook in staat om vrijwel elke andere militaire eenheid van de Nederlandse- en Nederlands-Indische krijgsmacht uit te beelden. 

De aanwezigheid van Nederland in Indonesië heeft zo’n 350 jaar geduurd en daardoor hebben ook vandaag de dag nog veel mensen een directe verbinding met deze geschiedenis. Natuurlijk de veteranen en Indische Nederlanders, maar ook hun kinderen en kleinkinderen welke in recente jaren steeds vaker interesse tonen in deze periode. Voor hen en alle andere geïnteresseerden geven wij een beeld aan deze periode op diverse re-enactment evenementen, landelijke en regionale Veteranendagen, reünies en herdenkingen.   

Misschien is dit ook leuk

Reacties gesloten.