Historische invulling van evenementen

Cranenburgh Events beschikt vanwege zijn gedurende vele jaren opgebouwde contacten binnen de nationale en internationale wereld van de “levende geschiedenis” over veel ervaringen op het gebied van dergelijke evenementen. Daardoor weet Cranenburgh Events als geen ander dat er veel zaken komen kijken bij het opzetten van een historisch evenement. Zaken zoals de veiligheid en zekerheid van deelnemers en toeschouwers, vergunningen en dergelijke.

Vanuit zijn zeer specifieke kennis op dit terrein kan Cranenburgh Events hier een advies- en klankbordfunctie vervullen en ertoe bijdragen dat uw checklists geen witte vlekken hebben.

Het honorarium, waaronder Cranenburgh Events zijn diensten aanbiedt, is opgebouwd uit diverse factoren, zoals de mate waarin het wordt betrokken bij het te organiseren evenement, de omvang en duur van de opdracht en de diensten die worden afgenomen en uiteraard de BTW. Ook de aard van het evenement speelt hierbij een rol. Het honorarium voor een algemeen en openbaar evenement ligt op een ander niveau dan bij voorbeeld een middeleeuwen-evenement op een school, etc.

Daarom spreken de betrokken organisatoren en Cranenburgh Events het honorarium van laatstgenoemde vooraf in onderling overleg af en leggen deze afspraak gezamenlijk schriftelijk vast.

Reacties gesloten.