Compleet verzorgde Historische Evenementen

In deze meest vergaande module geeft de initiator aan Cranenburgh Events de opdracht om voor hem of haar een historisch evenement te organiseren. Na het gezamenlijk formuleren van de uitgangspunten, zoals plaats van het evenement en de tijdsperiode waarin, gaat Cranenburgh Events aan de slag om het evenement te organiseren. Daarbij wordt –overigens in zeer nauw overleg met de initiatoren- het evenement aan de hand van tijdschema’s, draaiboeken en checklisten het evenement opgezet. Cranenburgh Events neemt de initiatoren werk uit handen, variërend van het aantrekken van de groepen, die deze tijd uitbeelden, het overleg met de diverse overheden, de media, tot aan het regelen van toiletvoorzieningen en horeca.

Het honorarium, waaronder Cranenburgh Events zijn diensten aanbiedt, is opgebouwd uit diverse factoren, zoals de mate waarin het wordt betrokken bij het te organiseren evenement, de omvang en duur van de opdracht en de diensten die worden afgenomen en uiteraard de BTW. Ook de aard van het evenement speelt hierbij een rol. Het honorarium voor een algemeen en openbaar evenement ligt op een ander niveau dan bij voorbeeld een middeleeuwen-evenement op een school, etc.

Daarom spreken de betrokken organisatoren en Cranenburgh Events het honorarium van laatstgenoemde vooraf in onderling overleg af en leggen deze afspraak gezamenlijk schriftelijk vast.

Reacties gesloten.