25-03: VOC? …Nee WIC!

In het meeste gekeken TV programma over geschiedenis in Nederland werd afgelopen week veel aandacht besteedt aan de handel op de Oost door de VOC. Nu was er ook zoiets als de WIC, De West-Indische Compagnie. Deze voer ook op het Noord-Amerika op het gedeelte wat Nieuw-Nederland genoemd werd.
Zo staat de groep “West-Indische Compagnie Nieuw Nederland Beverbont handel” ook op het Historisch Festival Doorn.
De West-Indische Compagnie (WIC) werd opgericht in 1621. Zij had het alleenrecht voor de handel met alle landen in Amerika en Afrika, dus ook Brazilië, Suriname en de Antillen. In die landen mocht de WIC ook gebieden in bezit nemen (kopen of veroveren). Op zee mocht de WIC aan kaapvaart doen (piraterij). ​ De ‘Kompenie’ zoals de WIC genoemd werd, was eigenaar van Nieuw-Nederland. De WIC verkocht grote stukken land aan de kolonisten. In 1674 werd de compagnie ontbonden, door geldgebrek. Onmiddellijk richtte men een nieuwe WIC op, die in 1792 ophield te bestaan.

Misschien is dit ook leuk

Reacties gesloten.