06-04: Parate hap op Doorn

De living history groep “Nederland Paraat 1939-1940” is ook op het Historisch Festival Doorn te zien in levende lijve. Geschiedenis die, gezien de situatie heden ten dage, goed moet worden bestudeerd!
Het doel van de groep Nederland Paraat is het weergeven van Nederlandse soldaten uit de
periode vlak voor- en aan het begin de tweede wereldoorlog. Zij doet dat door kleding,
bewapening, uitrusting, uiterlijk en gedrag zoveel mogelijk authentiek te laten zien. Het liefst
zoeken we daarbij ook een authentieke omgeving om de uitbeelding in context neer te zetten.
De gebruikte uniformen zijn net als de uitrusting, replica’s. Alle uitrusting (patroontassen, koppels e.d.) zijn zorgvuldig nagemaakt aan de hand van originele exemplaren. De kennis in de groep en de collecties van originele stukken, in het bezit van een aantal deelnemers, garandeert de hoge kwaliteit. De groep gaat uit van het VHM-principe: “We doen het goed of we doen het niet”. Dat betekent dat binnen de groep wordt gestreefd naar een zo perfect mogelijke voorstelling van zaken.
Uit voorschriften, verslagen, publicaties en, waar nog mogelijk, gesprekken met veteranen kan
worden afgeleid hoe het dagelijkse (militaire) leven eruit zag voor (de gemobiliseerde) Jan
Soldaat. Tijdens living levende geschiedenis evenementen en oefen bijeenkomsten wordt de
exercitie onderwezen, op strozakken geslapen, wapenonderhoud gepleegd. Het komt voor dat
we zelf koken in op hout gestookte ketels. Ook dit proberen we zoveel mogelijk in een omgeving zoals toen in de jaren 1939-1940 te beleven.
De groep beweegt zich zichtbaar en onzichtbaar door de geschiedenis.
Zichtbaar is de groep tijdens evenementen. Genoemd mogen worden het jaarlijkse Open
Monumentenweekeinde, de herdenking Dordrecht Open Stad, de Grebbeliniedagen te
Woudenberg, de Landmachtdagen. In het verleden was de groep aanwezig op diverse
binnenlandse en buitenlandse evenementen zoals Museumweekeinden en Kirby Hall. Daarnaast heeft de groep ondersteuning verleend bij tal van andere gelegenheden: herdenkingen van het voormalige Regiment Wielrijders, onthullingen van monumenten, Landmacht dagen en nu dus ook op Huis Doorn.

Misschien is dit ook leuk

Reacties gesloten.