Ook weer terug in Doorn: De Stichting Dienstplichtig Marechaussees ( SDM) heeft tot doel het in stand houden van de historische geschiedenis van de dienstplichtigen, beter bekend als de Groene Marechaussees, bij Het Wapen der Koninklijke Marechaussee (KMar). Dit gebeurt door het juiste tijdsbeeld van…

Wij beelden een groep Duitse militairen uit 1918 uit. De groep bestaat uit piloten, onderhoudspersoneel en bewakingspersoneel. Het is de bedoeling dat er nog ooit een Halberstadt CL-IV vliegtuig bij komt, dat proberen we al sinds 2014 te bouwen. Wat we hebben staat in het…

een vaak onderbelicht stuk geschiedenis: de roerige overgang van Nederlands-Indië naar Indonesië in de periode 1945-1950. Hier zette Nederland meer dan 120.000 militairen in om “Orde en Vrede” te brengen in een conflict wat uitmondde in een lange, zware guerrillastrijd. De bekendste operaties waren de ‘Politionele Acties’. Hoewel deze in militair opzicht…

“Veni, Vidi, Vici (ik kwam, ik zag, ik overwon)”, aldus Julius Caesar . Tijdens het Historisch Festival Doorn op 9 & 10 juli geven de diverse samenwerkende Romeinse levende geschiedenis groepen om 13:30 een spectaculaire demonstratie! Zij laten zien hoe het Romeinse leger een (bijna)…

Reizigers in de Middeleeuwen vielen onder de bescherming van de Heilige Christophorus.   We zijn een groep ambachtslieden uit de Bourgondische Nederlanden van 1473. We zetten levende geschiedenis neer.  Wij hebben onze groep vernoemd naar Christophorus omdat hij beschermheilige is van de reizigers. En onze…

Het gedeelte rondom de Tachtigjarige Oorlog (16e en 17e eeuw) begint steeds meer vorm te krijgen met de aanwezigheid van de VKVB. De Vereniging Krijgshistorie Vesting Bourtange (VKVB) neemt bij veel verschillende evenementen in Europa deel. Voorop staat het historisch besef bij deze evenementen en…